​VerwijzingU kunt bij mij terecht voor de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ). Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. 

Problemen waarmee ik u kan helpen• Angstklachten, depressieve klachten, lichamelijk onbegrepen klachten en dwanghandelingen Gevoelens van onzekerheid, twijfels over wie u bent en wat bij u past; innerlijke problemen zoals gevoelens van schaamte en schuld die u in uw dagelijks leven belemmeren Problemen in relatie met uzelf en anderen die te maken hebben met autonomie en/of verbondenheid zowel binnen intieme relaties als relaties op het werk en in vriendschappen Ingrijpende ervaringen in uw levensgeschiedenis die psychische klachten veroorzaken• Ingesleten patronen, die u ervaart als deel van uzelf en die aanleiding zijn tot terugkerende innerlijke onvrede of die problemen veroorzaken binnen relaties

 WerkwijzeIndien u zich aanmeldt, vinden er drie intakegesprekken plaats. In het eerste gesprek staan we uitvoerig stil bij uw klachten, wanneer deze zijn ontstaan en wat u er zelf tot nu toe aan heeft gedaan. Ik zal u vragen om een levensgeschiedenis te schrijven. In het tweede gesprek gaan we na in hoeverre uw klachten geplaatst kunnen worden tegen de achtergrond van uw levensgeschiedenis. In het derde gesprek zullen we uitgebreid stilstaan bij uw hulpvraag, behandeldoelen en behandelmogelijkheden. Hierna volgt het adviesgesprek  waarin ik u mijn bevindingen, de diagnose en het behandelvoorstel voorleg. Hoe de behandeling verloopt wordt bepaald door uw klachten en uw persoonlijkheid en zal binnen het persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie plaatsvinden. Tijdens de intake en behandeling doe ik enkele malen een effectmeting, de zogenaamde ROM-meting. 

 Een afspraak maken

U kunt op de volgende manier een afspraak maken:

Telefonisch:       06 13 12 61 26De praktijk is op  maandag, woensdag en  donderdag , geopend.

Indien de praktijk telefonisch niet bereikbaar is, kunt u op de voice-mail uw naam en telefoonnummer inspreken. Ik zal proberen u, op werkdagen, binnen 24 uur terug te bellen.

Wachttijden

 

Op dit moment geldt er een aanmeldstop.

U kunt altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u, binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder, een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken, vanaf de intake, wordt gestart. Dit zijn de maximale wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen.

                                                                                (Bijgewerkt 7 november 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              KwaliteitsstatuutAls  U op "kwaliteitsstatuut" hiernaast klikt, kunt u mijn kwaliteitsstatuut inzien.

Hierin is systematisch mijn praktijkvoering weergegeven.

Privacystatement-AVG

 Als U op "privacystatement" hiernaast klikt, kunt u mijn  privacystatement volgens de  (AVG),  Algemene verordening  gegevensbescherming, in zien door hierop te klikken.

 

                    

 

                                                                                                            Psychotherapiepraktijk Spitz  I Lasondersingel 94  I  7514 BV  I  Enschede 06 13 12 61 26 info@psychotherapiepraktijkspitz.nl