De praktijk aan de Lasondersingel

Praktijkruimte

Profiel - Hannelore SpitzMijn visie op psychotherapie is sterk beïnvloed door het gedachtegoed van de cliëntgerichte psychotherapie. Daarin wordt zelfontplooiing gezien als belangrijk doel in het leven van ieder mens. Dit proces van zelfontplooiing kan stagneren door ingrijpende gebeurtenissen en/of ervaren onveiligheid in de binnen- of buitenwereld. Om weer in beweging te komen is het essentieel dat de cliënt(e) zich veilig kan voelen om zijn verhaal te vertellen. De therapeut is luisterend en onbevooroordeeld aanwezig. Als de cliënt(e) zich door de therapeut begrepen en geaccepteerd kan voelen leert hij/zij zichzelf beter begrijpen en accepteren. Iedere cliënt(e) heeft dus zijn/haar eigen verhaal. Door dit samen met de cliënt(e) te ontrafelen en te begrijpen geeft vertrouwen waardoor ook pijnlijke ervaringen gedeeld en begrepen kunnen worden.Na mijn studie psychologie aan de K.U. te Nijmegen heb ik de postdoctorale beroepsopleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut gevolgd aan de RINO te Nijmegen. Als psychotherapeut heb ik me verdiept in de methodiek van clientgerichte psychotherapie. Aanvullend heb ik de specialisatieroute doorlopen voor groepsdynamische psychotherapeut. In 2012 heb ik de supervisorenopleiding afgerond en sindsdien sta ik ingeschreven in het register van supervisoren en leertherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP).Ik begon mijn werkzaamheden als freelancer in een vrijgevestigde psychologenpraktijk. Een jaar later maakte ik de overstap naar de GGZ. Ik wilde me verdiepen in de methodieken van de psychotherapie. Drie jaar heb ik gewerkt op de deeltijdbehandeling van Pro Persona te Lunteren, waar mijn enthousiasme voor groepen en groepsdynamica is ontstaan. Hierna begon ik bij de RIAGG in Enschede en Hengelo, afdeling Psychotherapie Volwassenen en Ouderen. Psychotherapie voor ouderen was in de jaren '90 was nog pionierswerk. Ik heb in die jaren veel ervaring opgedaan in het toepassen van individuele diagnostiek en het behandelen van diverse problematieken zoals stemmings- en angstklachten, identiteitsproblemen en dieper liggende persoonlijkheidsproblemen en heb zowel individueel als met groepen gewerkt.Sinds de fusie van beide RIAGG's met het Twents Psychiatisch Ziekenhuis in 1999 werkte ik bij Mediant, Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek, als psychotherapeut.                           Sinds september 2014 werk ik volledig in mijn eigen praktijk.

Gegevens

​​Ik ben geregistreerd in de volgende BIG registers (Beroepen Individuele Gezondheidszorg):Klinisch psychologen: BIG 5904 6414 325

Psychotherapeuten:   BIG 7904 6414 316

GZ-psychologen:        BIG 5904 6414 325

 

Ik ben lid van:

VPeP - Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie.

 

isEFT - International Society for Emotion-Focused Therapy

NVGP - Nederlandse  Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie 

 

LVVP  - Landelijke  Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

 

AGGT - Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente

​          

  

Psychotherapiepraktijk Spitz  I Lasondersingel 94  I  7514 BV  I  Enschede 06 13 12 61 26 info@psychotherapiepraktijkspitz.nl