​Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZBij een doorverwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg kan uw huisarts u doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

 

In de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ) richt de behandelaar zich in de eerste plaats op uw klachten, die veelal licht of matig van karakter zijn. Deze behandeling is kortdurend van aard en behelst 5, 8 of maximaal 10 gesprekken.

 

U wordt doorverwezen naar de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ) indien uw problemen en/of klachten langdurig bestaan, steeds weer terugkeren of een gecompliceerd verloop kennen. Uw huisarts denkt dan aan een intensievere vorm van psychotherapie die door een klinisch psycholoog, psychotherapeut en/of psychiater kan worden uitgevoerd.

 

Ik heb uitsluitend contracten met zorgverzekeraars afgesloten voor psychotherapeutische behandelingen binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ).

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapieBinnen het kader van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie vindt een proces van groei en ontwikkeling plaats, waardoor de klachten effectief worden bestreden maar ook de algemene levensstandaard in termen van geluk, zinsgeving en gezondheid wordt verhoogd.Deze vorm van psychotherapie is persoonsgericht en helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en/of om te gaan met beperkingen, waardoor symptomen verdwijnen. De houding van de psychotherapeut en de werkrelatie met de cliënt staan centraal. De psychotherapeut probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Psychotherapeut en cliënt exploreren samen aandachtig de symptomen en psychische problemen waardoor emotionele blokkades worden opgespoord en doorgewerkt. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de levensloop van de cliënt en zijn/haar huidige omstandigheden en toekomstperspectief. De cliënt leert eigen gevoelens, gedachten waarderen en accepteren en leert nieuwe inzichten en vaardigheden in zijn/haar gedragingen toe te passen. 

Klik op het logo hiernaast ,voor meer informatie over de  (VPeP)                                             Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie.

 Vergoedingen en tarieven

 

Vergoeding:

 

Als zorgaanbieder heb ik contracten afgesloten met vrijwel alle ziektekostenverzekeraars binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg. 

Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig. U moet wel rekening houden met het eigen risico. 

 

Particulieren:

 

Sommige mensen vinden het prettiger om zich als particulier aan te melden.

Het zelf bekostigen van de behandeling is een uitkomst als u wilt praten over onderwerpen die niet onder een diagnose en verzekerde zorg vallen of als u niet met de ziektekostenverzekeraar van doen wilt hebben. Hiervoor geldt het volgende tarief:

Per gesprek van 45 minuten bereken ik € 100,00.

Voor probleemverheldering en advisering zijn meestal vier gesprekken nodig.

 

Een niet nagekomen afspraak:

 

Als ik een afspraak met u maak reserveer ik tijd voor u. Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen  dan dient u deze 24 uur van te voren telefonisch of via de mail af te zeggen. Bij niet verschijnen en/of te laat afmelden kan ik de kosten niet declareren aan uw ziektekostenverzekeraar. Ik breng dan bij u € 75,00 in rekening ( tarief per1/9/2019).

 

Psychotherapiepraktijk Spitz  I Lasondersingel 94  I  7514 BV  I  Enschede 06 13 12 61 26 info@psychotherapiepraktijkspitz.nl