​KlachtenregelingAls u om een of andere reden niet tevreden bent over uw behandeling is het belangrijk dit te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of van de behandelaar of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak - achteraf - juist veel op te leveren. Mochten wij er samen niet uitkomen is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. In eerste instantie wordt geprobeerd via een bemiddelaar tot een oplossing te komen. Als dat niets zou opleveren kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.      

Klik hier voor meer informatie.

​Beroepscode   Voor psychotherapeuten geldt een beroepscode die is opgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging van Psychotherapie). Daarin is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt tussen de psychotherapeut en client strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming. Wil een behandelaar over u van gedachten wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen) in een intervisie bijeenkomst hoeft hij/zij dat niet aan u te vragen. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. De beroepscode geldt ook voor de persoonlijke gegevens die worden gevraagd zoals uw BSN en een kopie van uw legitimatiebewijs. Psychotherapeuten zijn verplicht van overheidswege om deze gegevens te vragen. De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

 

 

 

Psychotherapiepraktijk Spitz  I Lasondersingel 94  I  7514 BV  I  Enschede 06 13 12 61 26 info@psychotherapiepraktijkspitz.nl